2013/10/26

Acetontricykloperoxid ATCP

Acetontricykloperoxid Acetontricykloperoxid ATCP Ketonperoxider är cykliska, organiska ämnen som med lätthet sönderfaller med hög hastighet down the stairs bildandet av en stor mängd gaser. Acetontricykloperoxid är hideout bästa och med lätthet den enklaste att tillverka (Andra peroxiderbara ketoner innefattar cyklopentanon och cyklohexanon). Med acetontricykloperoxid avses den trimära formen av acetonperoxid, C9H18O6. Det finns även en ho-humär form; acetonDIcykloperoxid, som efter hand bildas vid lagring av ämnet i ett lösningsmedel. Det finns många uppfinningsrika namn på denna peroxid; Peroxyaceton, Acetonperoxid, Acetontricykloperoxid, Triacetontricyklo- peroxid, Triperoxyaceton, Acetontriperoxid, Acetonit, Cyklokarbon B osv... In nab av dessa namn uppfyller några av IUPACs nomenklaturregler, jag har bobfloat valt acetontricykloperoxid som trivialnamn, med förkortningen ATCP. Det kemiskt korrekta namnet blir enligt The Chemistry Of Peroxides följande: 1 ,2,4,5,7,8-hexaoxa-3,3,6,6,9,9-hexametylnonan, vilket faktiskt är det längsta tänkbara namnet, men samtidigt mycket beskrivande. Namnet Cyklokarbon B kan tyda på att det har använts militärt/industriellt någon gång i historien, jag har dock inte kommit fram till något angående denna användning. Detonationshastigheten ligger på 3750 m/s vid 0.92 g/cm2 och på 5300 m/s vid 1.18 g/cm2. Enligt Tim Lewis skall ATCP vara mycket flyktigt, och därigenom skall hälften av en friliggande mängd ha avdunstat på tio dagar.
Order your essay at Orderessay and get a 100% original and high-quality custom paper within the required time frame.
Vi har själva inte märkt av denna effekt, så något större problem är det inte, men du kan ju alltid förvara ämnet i en tättslutande burk för att vara på den säkra sidan. Den grundläggande reaktionen! vid tillverkning av ketonperoxider är en keton som behandlas med väteperoxid i en tire lösning. Kravet på surheten är inte så viktigt, bara det faktum att, ju surare lösning, ju snabbare går reaktionen. Vid pH 7 händer reaktionen omärkligt långsamt, ingenting händer på upp till några månader (med undantag av förvaring i överskott av aceton, då kan några procent kristalliseras i acetonen. Detta kan säkert skyllas på vattens autohydrolys). Däremot, vid pH pass fort... If you want to get a full essay, swan it on our website: OrderEssay.net

If you want to get a full information about our service, visit our page: write my essay

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.