2013/02/18

Economic Cycles

Predmet: Ekonomija

Tema: Ekonomski ciklus


Voved

Ekonomijata e nau~na disciplina koja prou~uva kako opredeleni op{testva gi koristat retkite resursi za proizvodstvo na odredeni dobra i uslugi i nivna preraspredelba pome|u lu|eto odnosno doma}instvata. Po~etocite na ekonomijata datiraat u{te od anti~ko vreme. Ekonomskite pra{awa i temi cheekiness predmet na razmisluvawe na roboti filozofski umovi, kako na Ksenofon, Platon, Aristotel, taka i na podocne`nite srednovekovni skolastici i kanonisti kako Aurelie Avgustin i Toma Akvinski. Op{ta karakteristika na toj period e normativizmot, za {to govorat i stavovite za trgovijata, kamatite, pravednite ceni, itn., koi se vo vrska so celite i vrednostite. Pozitivnata ekonomija pak, pretstavuva sklop na sintetizirani znaewa od ona {to postoi vo praktikata, odnosno samiot `ivot. Ekonomijata kako posebna nauka se izdignuva duri vo XVIII vek, poto~no vo 1776 g. so Smitovoto delo Istra`uvawe na prirodata i pri~inite za bogatstvoto na narodite. Od toga{ do denes se razvile mnogu teorii i gledi{ta koi imaat razli~en pristap i razli~ni pojdovni to~ki pri tolkuvaweto na ekonomijata. Glavno preovladuvaat dve {koli: Kenzijanci i Klasi~ari.
Posebno interesirawe vo ekonomijata budat ekonomskite ciklusi.

Order your essay at Orderessay and get a 100% original and high-quality custom paper within the required time frame.

Edna kineska pogovorka veli: Tri generacii se bogati, a ~etvrtata e siroma{na. Ova nî upatuva na ekonomskite fluktracii.
Ekonomski ciklus pretstavuva dvi`ewe na celata ekonomija niz periodi na ekonomska slabost i periodi na ekonomski rast, mereni preku fluktraciite vo realniot bruto doma{en proizvod i drugi varijabili. Koga vrabotenosta, dohodot, trgovijata i proizvotstvoto na dobra i uslugi opa|a, ekonomijata e vo recesija ili kontrakcija. Ako ovoj pad e osobeno ostar, i predizvika golem pad vo bruto doma{niot proizvod, toga{ stanuva zbor za depresija. Obratno, koga vrabotenosta, dohodot, trgovijata i proizvodstvoto na dobra i uslugi raste za vreme na nekoj podolg period, ekonomijata e vo faza na ekspanzija. Ekspanziite na...If you want to get a full essay, set up it on our website: Orderessay



If you want to get a full essay, wisit our page: write my essay .

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.